top of page

Сэтгэл зүйн сонирхолтой
тестүүдийг турших уу?

Нийгэм, сэтгэл судлалын дээд сургуулийн, Сэтгэл судлал, нийгмийн ажлын тэнхимээс бэлтгэсэн сонирхолтой тестийг туршин үзэх гэж байгаа танд баярлалаа.

Call 

11-362511

9035-2222

9087-2222

9609-2222

Follow

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page