top of page
  • Админ

ҮЗЭСГЭЛЭНД ОРОЛЦЛОО

Updated: Sep 2, 2019

ОХУ-ын шинжлэх ухаан, соёлын төв буюу РЦНК-д манай сургууль үзэсгэлэнд оролцож, бэлтгэдэг гол мэргэжлийн хөтөлбөрүүдээ танилцуулж байгаа тул дэлгэрэнгүй мэдээлэл газар дээр нь авах боломжтой. ( Тус үзэсгэлэн дээр курс курсийн оюутны төлөөлөл байгаа тул сэтгэл ханамжийн талаар уулзаж асууж тодруулаарай )
27 views0 comments

Comments


bottom of page