top of page
  • Админ

НИЙТИЙН ТЭЭВРЭЭР ЗОРЧИХ СМАРТ КАРТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ.

Оюутны карт шинээр захиалах, сунгуулах, дахин захиалах оюутнууд дараах материалуудыг бүрдүүлэн 2019 оны 08 сарын 27-30-ны өдрүүдэд 11:00-18:00 цагийн хооронд авчирч захиалга хийнэ үү.

Оюутны цахим карт шинээр захиалах: Оюутан тус бүр “Цахим төлбөрийн карт” захиалах мэдүүлэг бөглөх Иргэний үнэмлэхийн хуулбар Оршин суугаа газрын тодорхойлолт Картын төлбөр төлсөн баримт. /Оюутнууд нь цахим төлбөрийн карт шинээр авахдаа 3600 төгрөгийг УБСК-ийн Худалдаа Хөгжлийн Банкны 475014869 тоот дансанд тушаана.

Оюутны цахим карт сунгалт хийлгэх: Оюутны цахим карт Картын төлбөр төлсөн баримт (Карт сунгалтын хураамжийн төлбөр 1000 төгрөгийг УБСК-ийн Худалдаа Хөгжлийн Банкны 475016875 тоот дансанд тушаана./

Оюутны цахим картыг хаяж үрэгдүүлсэн, хугарч гэмтээсэн бол “Цахим төлбөрийн карт” захиалах мэдүүлэг бөглөх Иргэний үнэмлэхийн хуулбар Оршин суугаа газрын тодорхойлолт


Дахин олгох картын төлбөр, эрх сунгалт төлсөн баримт /Оюутнууд нь цахим төлбөрийн карт дахин авахдаа картын төлбөр 3600+1000 /картын үнэ+сунгалт/ төгрөгийг УБСК-ийн Төрийн Банкны 105700523235 тоот дансанд тушаана./

9 views0 comments

Comments


bottom of page