poster_9_edited.jpg

СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

Өдөр 4 жил

Эчнээ 2,5 жил

poster_23_edited.jpg

НИЙГМИЙН АЖИЛ

Өдөр 4 жил

Эчнээ 2,5 жил

poster_17.jpg

БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ

Өдөр 4 жил

poster_42_edited.jpg

БАГШ, СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ НАСНЫ БОЛОВСРОЛ

Өдөр 4 жил

post-4.jpg

ТҮҮХ, НИЙГМИЙН УХААНЫ БАГШ

Өдөр 4 жил