top of page

СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

Үндсэн хөтөлбөр
(4 жил, өдрийн анги)

Элсэгчид тавигдах шалгуур: 
-Бүрэн дунд боловсролтой
-ЭЕШ 2-с доошгүй хичээлээр өгч тэнцсэн
-Шалгуур ( ЭЕШ-ын хичээл )
1. Нийгмийн тухай мэдлэг
2. Монгол хэл, Математик, Гадаад хэл,           Мэдээлэл зүй, Газар зүй, Монгол улсын түүх
/аль нэгийг сонгох/

poster_23_edited.jpg

НИЙГМИЙН АЖИЛ

Үндсэн хөтөлбөр
(4 жил, өдрийн анги)

Элсэгчид тавигдах шалгуур: 
-Бүрэн дунд боловсролтой
-ЭЕШ 2-с доошгүй хичээлээр өгч тэнцсэн
-Шалгуур ( ЭЕШ-ын хичээл )
1. Нийгмийн тухай мэдлэг
2. Монгол хэл, Математик, Гадаад хэл,
Биологи, Монгол улсын түүх
/аль нэгийг сонгох/

БАГШ, БАГА

БОЛОВСРОЛ

Үндсэн хөтөлбөр
(4 жил, өдрийн анги)

Элсэгчид тавигдах шалгуур: 
-Бүрэн дунд боловсролтой
-ЭЕШ 2-с доошгүй хичээлээр өгч тэнцсэн
-Шалгуур ( ЭЕШ-ын хичээл )
1. Математик
2. Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
/аль нэгийг сонгох/

Элсэгчид тавигдах шалгуур: 
-Бүрэн дунд боловсролтой
-ЭЕШ 2-с доошгүй хичээлээр өгч тэнцсэн
-Шалгуур ( ЭЕШ-ын хичээл )
1. Монгол хэл
2. Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг, Биологи, Газар зүй, Монгол улсын түүх
/аль нэгийг сонгох/

БАГШ,СУРГУУЛИЙН

ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ

ОРЧУУЛАГЧ

Элсэгчид тавигдах шалгуур: 
-Бүрэн дунд боловсролтой
-ЭЕШ 2-с доошгүй хичээлээр өгч тэнцсэн
-Шалгуур ( ЭЕШ-ын хичээл )
1. Гадаад хэл /Англи, Орос/
2. Монгол хэл, Математик, Нийгмийн ухаан
/аль нэгийг сонгох/

bottom of page