top of page
poster_9_edited.jpg

СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

Үндсэн хөтөлбөр
(4 жил, өдрийн анги)

Элсэгчид тавигдах шалгуур: 
-Бүрэн дунд боловсролтой
-ЭЕШ 2-с доошгүй хичээлээр өгч тэнцсэн
-Шалгуур ( ЭЕШ-ын хичээл )
1. Нийгэм судлал, Математик
2. Монгол хэл, Англи хэл
/аль нэгийг сонгох/

Цагийн хөтөлбөр
(2 жил, эчнээ анги)

Элсэгчид тавигдах шалгуур: 
-Дээд боловсролтой иргэн

 

bottom of page